Unit 4: Cách đặt tiêu đề email (Subject lines)

Unit 4: Cách đặt tiêu đề email (Subject lines)

  • Một bí quyết khác để tăng khả năng email của bạn được đọc là bạn cần cho thấy đươc tính “khẩn cấp – urgency” của email. Bạn phải khiến người nhận ngay lập tức mở email ra đọc ngay sau khi đọc được tiêu đề đó. Ví dụ:

Buy One Shirt and We’ll Give You Two More – Today Only

Double Your Savings – If You Purchase by Midnight Tonight

3 Tips for Doubling Your Holiday Sales – If You Start Now

  • Bên cạnh đó, hãy khiến cho tiêu đề email mang tính “cá nhân hóa”. Nếu bạn đang cố gửi email cho một đối tượng khách hàng cụ thể, hãy cố gắng gọi tên họ trong tiêu đề. Ví dụ:

“Email Marketers – Learn How to Double Your Open Rates.” Điều này rõ ràng sẽ định vị được thương hiệu của bạn trong tâm trí người nhận, cho họ thấy được họ đúng là đối tượng nhắm đến của email này (họ là emailmarketer- chuyên viên marketing về thương mại điện tử).

Các bạn tham khảo đoạn email dứoi đây và thử tập điền Tiêu đề (Subject line) nhé!

1. Subject ________________

Just a quick note to see if you’ve heard from Production about the new schedule. We need the info for tomorrow’s meeting.

Đoạn email trên đại ý là “Tôi muốn biết rằng bạn đã biết về lịch trình mới từ phòng Sản xuất chưa. Chúng ta cần thông tin cho buổi họp ngày mai”

  • Tiêu đề Email có thể là “New production schedule – Lịch trình sản xuất mới”

2. Subject _________________

Many thanks for your email. The handbook for the XL20 motor is now available online at www.hardygardensupplies.com”

Ý nghĩa của email là “Cảm ơn vì email của bạn. Sổ tay hướng dẫn cho sản phẩm XL 20 đã có sẵn ở trang web www.hardygardensupplies.com”

  • Tiêu đề email bạn có thể đặt là “handbook XL20 motor ”.

3. Subject _______________

I have to change our meeting to 3 p.m instead of 12.00. Sorry.

Nội dung email là “Tôi phải thay đổi thời gian họp của chúng ta sang 3 giờ thay vì 12 giờ như đã kế hoạch. Xin lỗi bạn”

  • Chúng ta có thể chọn tiêu đề là “ meeting: time change”

Hi vọng bài viết giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về cách đạt tiêu đề (Subject line) trong email. Hãy luyện tập hằng ngày để định hình phong cách viết cho bản thân thật chuyên nghiệp bạn nhé!

Bình luận
×

Đăng ký gói dịch vụ