Pack Up là gì và cấu trúc cụm từ Pack Up trong câu Tiếng Anh

Pack Up là gì và cấu trúc cụm từ Pack Up trong câu Tiếng Anh

Cùng studytienganh tìm hiểu về một cụm động từ Tiếng Anh khá mới lạ nhưng lại hay xuất hiện trong các bài thi Tiếng Anh là “ Pack up” qua bài viết dưới đây nhé!

1. Pack up nghĩa là gì?

Pack up là cụm từ Tiếng Anh có nghĩa là ngừng làm cái gì đó hay từ bỏ cái gì đó.

pack up là gì

Pack up

2. Cấu trúc và cách dùng của pack up

Pack up là động từ dùng để chỉ việc bạn ngưng làm một hành động nào đó hay việc máy móc dừng hoạt động.

Ví dụ:

 • It’s 6:00 pm, time to pack up and come back home.
 • 6 giờ tối rồi, ngừng làm việc và trở về nhà thôi.
 • Her camera bought last month has packed up.
 • Cái máy ảnh mua tháng trước của cô ấy đã dừng hoạt động.

Cụm từ Pack something up còn dùng để chỉ việc đóng gói hay thu dọn đồ đạc.

pack up là gì

Pack something up

Ví dụ:

 • All goods ordered by customers yesterday have been packed up and sent by post.
 • Tất cả hàng hóa được khách đặt vào hôm qua đã được đóng gói và gửi đi qua đường bưu điện.

3. Các ví dụ anh – việt

Ví dụ:

 • Although it has just been inaugurated and officially put into operation for more than 3 months, the internal and external facilities of the Central Highlands General Hospital are invested up to a budget of about 1,500 billion VND from the Government and the province’s budget, there has been a lot of deterioration such as many types of equipment packed up and many places in the hospital have to continue to be repaired.

 • Mặc dù mới khánh thành và chính thức đi vào hoạt động hơn 3 tháng nhưng cơ sở vật chất nội và ngoại khu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nguyên được đầu tư với kinh phí khoảng 1.500 tỷ đồng từ Chính phủ và ngân sách của tỉnh, đã tình trạng xuống cấp nhiều như nhiều loại trang thiết bị bị đóng gói và nhiều nơi trong bệnh viện phải tiếp tục sửa chữa.
 • One thing we can easily see when using industrial greases is that deposits in the machine occur quite often. If the machine packs up, the oil in the machine is not circulated properly, so the residue remains under the tank. This amount of residue will definitely cause the metal surface of the tank, pipes and machine details to be seriously affected.
 • Một điều chúng ta có thể dễ thấy khi sử dụng các loại mỡ công nghiệp là tình trạng bám cặn trong máy xảy ra khá thường xuyên. Nếu máy móc ngừng hoạt động, dầu trong máy không được lưu thông bình thường do đó lượng cặn tồn đọng lại vẫn nằm ở bên dưới bồn chứa. Lượng cặn tồn đọng này nhất định sẽ khiến cho bề mặt kim loại của bồn chứa, ống dẫn và các chi tiết của máy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
 • The material used to pack fragile goods is usually an air bubble sheet that seals the surface of the product. These air bubbles have an elastic function to help prevent impact on the goods. When packing goods should use special paper for packaging. This will prevent the goods from being damaged and pinched by collisions and protect the goods from shaking due to the force transmitted from the outside of the box.
 • Chất liệu dùng để đóng gói các loại hàng dễ vỡ thường là tấm bọt khí cuộn kín bề mặt sản phẩm. Các bọt khí này có chức năng đàn hồi giúp chống va đập lên hàng hóa. Khi đóng gói hàng nên dùng loại giấy chuyên dùng để đóng gói. Điều này sẽ giúp cho hàng hóa không bị hư hỏng và bóp mép do va chạm vào nhau và bảo vệ hàng hóa không bị rung lắc do lực truyền vào từ bên ngoài thùng.

4. Các cụm từ khác với pack

Pack something away: đóng gói xong cất đi

 • Don’t let packing and storing or repairing and cleaning your home become your family’s obsession. Have you ever disassembled everything in the house but then struggled to know how to put it back together properly and just like the first time to use it or not? Or lose a few parts and then can’t find them and end up having to buy them.
 • Đừng để việc đóng gói đồ đạc rồi cất giữ hay việc sửa chữa và dọn dẹp nhà cửa trở thành nỗi ám ảnh của gia đình bạn. Bạn có bao giờ tháo tất cả mọi thứ trong nhà nhưng rồi loay hoay không biết lắp ráp lại như thế nào cho đúng và giống như lúc đầu để sử dụng hay không? Hay lạc mất một vài bộ phận sau đó không thể tìm thấy chúng rồi cuối cùng lại phải đi mua.

Pack off: Tống tiền ai đó

 • Some bad guys who threaten others when holding their “weaknesses” often have a common purpose of packing off money to appropriate property. If they are not met, acts of intimidation and terrorism can be complex and dangerous in many different forms.
 • Một số kể xấu có hành vi đe dọa người khác khi nắm trong tay các ” điểm yếu” của họ thường có một mục đích chung là tống tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Nếu chúng không được đáp ứng thì những hành vi đe dọa, khủng bố có thể diễn biến phức tạp và nguy hiểm dưới nhiều hình thức khác nhau.

pack up là gì

Hành vi tống tiền

Pack it in: hoàn thành

 • The reason why some people procrastinate on opportunities that come their way is that they feel a lack of confidence and incompetence to be able to take that opportunity and pack it in perfectly. Therefore, we must always strive to learn to improve our knowledge and understanding, and at the same time, we should constantly practice more skills.
 • Nguyên nhân khiến một số người hay trì hoãn những cơ hội đến với họ chính là họ cảm giác thiếu sự tự tin và không đủ năng lực để có thể có được cơ hội đó và hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất. Vì thế chúng ta phải luôn luôn không ngừng nỗ lực học hỏi để trau dồi kiến thức, sự hiểu biết đồng thời cũng nên không ngừng rèn luyện thêm các kỹ năng.

Hy vọng bạn đã trang bị cho mình thêm những kiến thức bổ ích qua bài viết về “ Pack up” trên đây nhé!

Bình luận
×

Đăng ký gói dịch vụ