Bài viết khác

Bài viết khác

Ban nghi ngờ về những ý nghĩa của 3r đem lại cho các lĩnh vực kinh tế, xã hội… ở mỗi quốc gia. Vậy thì dưới đây là một số ý nghĩa mà phương pháp 3r mang lại mà bạn có thể quan tâm:

  • 3r giúp giảm thiểu một cách tối đa lượng chất thải ra môi trường, làm giảm sự ô nhiễm và cơ sở vật chất để xử lý chất thải đó.
  • Những vật phẩm tái chế đem đến một nguồn thu lớn cho các doanh nghiệp cũng như góp một khoản tiết kiệm cho chính người tiêu dùng. Vì vậy, nền kinh tế quốc gia cũng được nâng đỡ hơn.
  • 3r là sản phẩm trí tuệ của con người nhằm nâng cao nhận thức của toàn cộng đồng. Nó mang sức mạnh tinh thần to lớn, giúp thay đổi cách thức sử dụng, ý thức bảo vệ môi trường của con người.
  • Việc thực hiện biện pháp 3r, giúp tạo ra việc làm, tăng thu nhập, giảm thiểu các chi phí xã hội (quản lý chất thải, chăm sóc sức khỏe…)

Việc thực hiện mô hình 3r phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người dân trong cộng đồng. Ý thức và tự giác làm cho thế giới tươi đẹp hơn bằng cách bảo vệ môi trường cùng 3r là cần thiết.

3. Hiện trạng 3r ở Việt Nam

Nếu như đã nắm được khái niệm 3r là gì và ý nghĩa của phương pháp này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về việc thực hiện mô hình này ở Việt Nam nhé.

Mô hình 3r đã được ứng dụng vào Việt Nam giai đoạn 2006 – 2009 nhưng nó đã bị “chết yểu”. Thực trạng hiện thức mô hình này được cụ thể hóa như sau:

  • Năm 2006, dự án được cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ vốn và thực hiện tại Việt Nam năm 2006.
  • Gần 10 năm thực hiện, mô hình 3r cùng việc thực hiện nó dường như bị Hà Nội lãng quên.
  • Sự thất bại của phương pháp 3r nằm ở sự thiếu đồng bộ và thiếu sự chỉ đạo từ các cấp các ngành. Sự thiếu hụt về vật chất : điểm trung chuyển hay vận chuyển rác chưa được xây, trang thiết bị chưa đủ đáp ứng yêu cầu vận chuyển, xử lý rác… cũng dẫn đến sự thất bại của dự án 3r tại Việt Nam.
  • Tuy nhiên, tại thời điểm áp dụng phương pháp môi trường 3r này cũng đạt được một số kết quả khả quan về sự giảm thiểu lượng rác thải cùng ý thức tái chế từ các hộ dân.

Giải pháp 3r hữu dụng nhưng sẽ thật sự có hiệu quả chỉ khi quốc gia chuẩn bị thật tốt về công tác triển khai từ vật chất cho đến tinh thần những nhân tố tham gia.

(Sưu tầm Internet)

Bình luận
×

Đăng ký gói dịch vụ