Chu kỳ sống của sản phẩm là gì? TOP 3 chiến lược tốt nhất để kéo dài Product Life Cycle

Chu kỳ sống của sản phẩm là gì? TOP 3 chiến lược tốt nhất để kéo dài Product Life Cycle

III. Chiến lược vòng đời sản phẩm: Doanh nghiệp cần làm gì qua các chu kỳ số

 • Tạo nhận thức về sản phẩm và dùng thử

 • Xây dựng thương hiệu và đảm bảo với thị trường về chất lượng của sản phẩm mới.

 • Chính sách định giá thâm nhập – định giá thấp ban đầu để gia nhập thị trường, mặc dù ít cạnh tranh, giá ban đầu có thể cao để bù đắp chi phí phát triển.

 • Lựa chọn mô hình phân phối để đưa sản phẩm ra thị trường.

 • Quảng bá sản phẩm thông qua việc hướng đến các nhóm đối tượng cụ thể như các diễn đàn trực tuyến.

  chu-ky-song-cua-san-pham

 • Duy trì chất lượng của sản phẩm và thêm bất kỳ dịch vụ hoặc hỗ trợ bổ sung nào trở nên hiển nhiên trong quá trình giới thiệu.

 • Giữ giá ở mức tốt để duy trì tăng trưởng doanh số.

 • Tăng cường phân phối và tìm kiếm những cách thức mới, nhanh hơn để đưa sản phẩm lên kệ.

 • Các chiến dịch tiếp thị nhằm vào nhiều đối tượng hơn và tăng thị phần cho sản phẩm.​chu-ky-song-cua-san-pham

Với sự tăng trưởng đã được thiết lập, giai đoạn chín muồi là giai đoạn tiếp theo của vòng đời. Doanh nghiệp giải quyết vấn đề này bằng cách:

 • Việc bổ sung các tính năng sẽ làm cho sản phẩm trở nên khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh không thể tránh khỏi khi tham gia thị trường.

 • Giảm giá để chống lại cạnh tranh.

 • Sửa đổi các kênh phân phối và sử dụng các biện pháp khuyến khích để khuyến khích các cửa hàng dự trữ sản phẩm ban đầu ưu tiên cho những người mới đến.

 • Các chương trình khuyến mãi mới nhằm thể hiện sự khác biệt giữa các sản phẩm.

 • Giữ sản phẩm trên thị trường nhưng thêm, bớt các tính năng hoặc tìm cách sử dụng mới cho sản phẩm.
 • Giảm chi phí và sản xuất và chỉ giữ nó cho một phân khúc thích hợp của thị trường.
 • Ngừng sản phẩm hoặc bán quyền sản xuất cho công ty khác.
Bình luận
×

Đăng ký gói dịch vụ