Breadcrumb là gì? Tại sao bạn nên sử dụng breadcrumb?

Breadcrumb là gì? Tại sao bạn nên sử dụng breadcrumb?

Breadcrumb là một phương pháp hướng dẫn người dùng điều hướng trong một trang web. Đặc biệt, với những trang web có nhiều nội dung, breadcrumb giúp người dùng xác định vị trí của mình trong cấu trúc toàn site một cách dễ dàng.

Lợi ích của breadcrumb trong SEO

1. Tính tiện dụng với người dùng

 • Giảm số lần click và thao tác để quay trở lại các trang cấp cao.
 • Giảm tỷ lệ thoát trang (bounce rate).

  2. Công dụng đặc biệt trong SEO

 • Tăng khả năng người dùng click vào kết quả tìm kiếm của bạn trên SERPs.

Các loại breadcrumb

Có ba loại breadcrumb chính:

 1. Breadcrumb theo vị trí: Cho người dùng biết vị trí của họ trong hệ thống phân cấp của website.
 2. Breadcrumb theo thuộc tính: Thể hiện các thuộc tính của một page trong website.
 3. Breadcrumb theo đường dẫn: Chỉ ra đường dẫn mà người dùng đã đi qua để truy cập đến một trang cụ thể.

Các nguyên tắc sử dụng breadcrumb

Để sử dụng breadcrumb tốt nhất, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

 • Breadcrumb là hệ thống navigation phụ và không thể thay thế main navigation/top menu.
 • Breadcrumb phải mang lại lợi ích cho người dùng.
 • Breadcrumb cần có thiết kế hài hòa với tổng thể của website.
 • Breadcrumb cần tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế và có kích cỡ hợp lý.
 • Dấu hiệu tách hyperlink cho breadcrumb cần thống nhất.

Sử dụng breadcrumb trong thực tế

 • Breadcrumb là hệ thống navigation phụ.
 • Breadcrumb phải mang lại lợi ích cho người dùng.
 • Thiết kế breadcrumb phải phù hợp với thiết kế tổng quan của site.
 • Breadcrumb có thể sử dụng trong các quy trình có nhiều bước hoặc như một navigation bar bổ sung.

Kết luận

Breadcrumb là một dạng menu giúp người dùng xác định vị trí tương đối của mình trong cấu trúc site. Sử dụng breadcrumb không khó, tuy nhiên, cần lưu ý để breadcrumb thực sự mang lại lợi ích cho người dùng và phù hợp với thiết kế tổng thể của website. Bạn có thể tìm hiểu thêm về SEOTHANHCONG tại đây.

Bình luận
×

Đăng ký gói dịch vụ