Quản lý nội dung trang tin của sitecore

Quản lý nội dung trang tin của sitecore

Sitecore là một công ty phần mềm toàn cầu đề xuất 2 sản phẩm chính : CMS và hệ thống quản lý thị trường số(DMS). Trong post này ta sẽ tập trung phần CMS quản lý trang tin.

Sitecore là một trong những hệ quản trị nội dung cấp độ doanh nghiệp xây dựng trên ASP.NET, làm cho có thể biên tập nội dung web và nhà làm market có toàn quyền điều kiển mọi mặt trên website từ việc tích hợp có tính xã hội các blog để tiến tới cá nhân hóa, thương mại và thêm nữa … Xuất bản năm 2001, Sitecore đã sử dụng nền tảng .NET từ khi bắt đầu ngôn ngữ này và đã lớn lên ưa thích trong một vài năm sau này. Hiện giờ là phiên bản thứ 7 chạy trên dotnet 2.0/4.0 và đã được viết lại để tận dụng lợi ích của ASP.NET 4.5.

CMS là trái tim của website sitecore. Đã tận dụng linh hoạt, đa người dùng và an ninh của nền tảng dotnet, được sử dụng bởi những tổ chức hàng đầu như Experian, Toshiba, Canon and Nestlé. The CMS tích hợp một giao diện destop mạnh mẽ that is controlled điều khiển bởi hệ thống phân quyền người dùng. Destop này trông rất tương tự như Windows desktop, mà dễ dàng cho người dùng học hệ thống sitecore. Cũng như Windows, có rất nhiều chương trình với nhiệm vụ những task chỉ định như điều khiển nội dung , quản lý người dùng, điều khiển các chiến dịch , thiết lập các quy trình công việc v.v..

Từ cái nhìn của một nhà phát triển cơ sở dữ liệu chứa hơn 1300 lớp và 5000 phương thức làm nên form và nền tảng có khả năng mở rộng.

The CMS bản thân nó làm nên từ 3 cơ sở dữ liệu và một chương trình web:

Được sử dụng bởi Sitecore để quản lý membership (bởi vì được xây dựng trên member ship của ASP.NET), trao thiết lập hệ thống và giữ toàn bộ config cho tất cả chương trình trong CMS. Cơ sở dữ liệu này có thể tiếp cận qua CMS, và có thể tạo ra bất kỳ thiết lập gì, viết đè những chức năng chuẩn, xây dựng chương trình riêng, thêm nút và chức năng cho phần biên tập.

Cơ sở dữ liệu này là nơi mà tất cả nội dung được làm ở đây. Bất kỳ khi nào nội dung mới được tạo ra, thay đổi và xóa thì diễn ra ở đây, bao gồm cả những mầu trong preview. Cơ sở dữ liệu này có thể có quy trình công việc để được điều khiển, cho nên khu vực của site có thể bị khóa lại do quyền hạn, hoặc được làm để được xét duyệt hoặc biên dịch trước khi đi đến xuất bản.

Nơi mà nội dung xuất bản đi đến online được lưu ở đây. Nó khác với cơ sở dữ liệu master mà không chứa đựng bất thứ gì trong mẫu xem trước và chỉ lưu phiên bản gần nhất phiên bản sống cho mỗi item. Khi một biên tập xuất bản một nội dung nào đó thì nó được copy từ cơ sở master đến cơ sở web.

Trong môi trường sản phẩm chỉ web và core là được host trong database trên môi trường live. Điều này có nghĩa là CMS là không sẵn có từ cơ sở dữ liệu public và làm cho CMS an toàn hơn. Theo lịch trình những cơ sở dữ liệu này sẽ được đồng bộ sử dụng sql replication từ môi trường biên tập đến môi trường publish.

Tất cả nội dung chứa trong chương trình web Sitecorelà được lưu thành cây nội dung, với nội dung và thư viện media sử dụng thư mục Layouts, System và Templates mục đích cho nhà phát triển và quản trị hệ thôngs (tất cả các folder là được lock theo role của người dùng). Sitecore quan sát mọi thứ nội trong cây content và một item có thể được truy suất sử dụng API; cho nên tất cả các trang là các items, như hình ảnh , PDF, có nghĩa là chúng dễ dàng tìm thấy theo cách này.

Content

Thư mục này là nơi các trang và dữ liệu cho website được lưu và cáu trúc của những item này biểu thị cấu trúc của website.

Media

Thư viện Media là nơi những tệp vật lý được lưu nếu không thì là tệp hệ thống hoặc như là loại dữ liệu blob trong cơ sở dữ liệu.

Layout

Thư mục này là nơi mà tất cả layouts của APSX cho chương trình web được khai báo , tham chiếu khu vực của file trong thư mục root của chương trình web. Nó cũng chứa cả layout phụ mà trình diện các widgets… Cũng được sử dụng để tạo trang. Layout là được kết hợp với nhiều layout phụ khác để xây dựng nên trang web mà có nghĩa là các widgets được tận dụng lại và biên tập nội dung có thể hoán đổi widget với nhau mà không cản trở các nhà phát triển web.

System

Thư mục này là nơi thiết lập cho biên tập nội dung , chương trình web. Ví dụ nếu bạn muốn thêm một ngôn ngữ tới chương trình web thì đây là nơi bạn thực hiện.

Templates

Thư mục này là nơi tất cả template là được lưu cho site. Template sử dụng để mô tả những đối tượng trên sitecore và chỉ định những trường nào đối tượng chứa. nội dung của bất kỳ giá trị mặc định nào và bất kỳ layout nào mà được gắn với chúng.

API của sitecore là rất mạnh. bạn có thể truy xuất những items trên sitecore sử dụng những kỹ thuật khác nhau. Từ chuẩn .NET để sử dụng XSLT và MVC. Các items trên sitecore cũng có thể được truy suất sử dụng một số phương thức và chúng có ngôn ngữ query riêng của chúng và những truy xuất nhanh chóng tương tự với XPath. Và bạn cũng có thể sử dụng Linq để truy xuất các itmes và sử dụng where để lọc.

Sitecore tận dụng Lucence để kéo về và đặt index nội dung của website. Điều này có thể trở nên mạnh hơn với gói opensource gọi là Advanced Database Crawler mà mở rộng chức năng của Lucence để đặt index cho GUIDs. Đưa cho nhà phát triển một số khả năng search mạnh như tìm kiếm nội trong thư mục nào đó , tìm kiếm theo loại template khi mà một trường nào chứa đụng giá trị nào đó và thêm nữa …Điều này mạnh cho nhà phát triển như việc thêm sự linh hoạt trong khi giữ lại tốc độ và hiệu suất liên quan đến đặt index và tìm kiếm nội dung qua Lucence.

Nguồn : https://www.boxuk.com/insight/blog-posts/what-is-sitecore-developer-view-cms

Bình luận
×

Đăng ký gói dịch vụ